.

Az Egyéb/Automatikus előírások kezelése menüpont alatt tudja felvenni lakónként és költség fajtánként az előírások egyes sorait, szintén a [+] gombbal. Sort törölni a [-] gombbal tud.
Itt csupán a lakókat, valamint költség fajtákat tudja kiválasztani, valamint az előírás értékét tudja megadni. Ha mindent felvett, akkor a Rögzítés gombra kattintva a hónap megadása után tudja az automatikus előírás generálást lekönyvelni.

 

 

Nullás áfa mentes tételek fognak berögzülni. A lekönyvelődött tételeket az Egyéb/Könyvelt tételek módosítása/Vevő naplóban láthatja "ELOIR" kezdetű bizonylatszámmal (bizonylatszám: ELOIR'HÓNAP/'KÖLTSÉG FAJTA KÓD''). Ha az Előírások kezelésénél nincs kitöltve a költség fajta kódja, akkor nem rögzül le az előírás. Erről a program figyelmeztető üzenetet is küld. Ha az adott hónapra könyvelt már előírást, akkor nem rögzíti le az adott hónapot addig, míg ki nem törli a korábban lerögzített automatikus előírásokat.

 

 

Megjegyzés: Ha a banki kiegyenlítés során a költség fajta kódját nem tölti fel, akkor a kapcsolódó bizonylatszám kiválasztása után a program automatikusan beírja a hozzá tartozó költség fajta kódját.

 

A Listázások/Részletes kiegyenlítési, valamint a Kiegyenlítetlen bizonylatok lista lekérésénél láthatja költség fajtánként vagy lakónként az előírásokat. Így könnyen nyomon tudja követni a lakók befizetéseit, valamint kintlévőségeit. Egy összesített listát pedig a Listázások/Részletes főkönyvi kivonat lekérésével láthat, amennyiben megad egy költség fajtát.