.

2022-től kedvezően változtak az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályai, így várhatóan többen választják majd ezt az adózási formát. Ezért programunkban lehetővé tettük az ilyen esetek számfejtését (Elérhető komplett és professional verzióval).
A 2022.09.01-től KATA hatálya alól kikerülők számára is többnyire ez a legkedvezőbb választás.


Ehhez az adózási formához az alábbi jogcímek tartoznak.

176 Átalányadózó EV bevétel
177 Átalányadózó EV jövedelem
178 Átalányadózó EV halmozott jövedelem
179 Átalányadózó EV adóalap

A 176-os jogcímre a tárgyhavi bevételt kell beírni, a többi jogcímet és ezek alapján a közterheket a program automatikusan számolja.

A havi bevételek könyvelésből történő átvételére is van lehetőség.
Ha van a bérmodul mellett főkönyvi modul is, akkor átalányadózó egyéni vállalkozó esetén a számfejtési képernyőn megjelenik egy Gyűjt nevű nyomógomb. Erre rákattintva a program kigyűjti a tárgyhónap összesített bevételét, beleteszi a 176-os (Átalányadózó EV bevétel) jogcímbe és frissíti a többi jogcímet is.


Az átalányadózás beállítása:

Az egyéni vállalkozóknál a jogviszony Kiegészítő adatok fülén új információként jelenik meg az EV költséghányad. Ez alapesetben Nem, azaz EV költséghányad nincsen, a már meglévő egyéni vállalkozóknál és új EV jogviszony esetén is ez az alapértelmezett. Ez a beállítás jelenti azt, hogy "hagyományos módon", azaz nem átalányadózóként kezeljük. Ha itt kiválasztjuk valamelyik költséghányadot, akkor a program a továbbiakban átalányadózóként kezeli a jogviszonyt és az eddigi 035-ös jogcím (Egyéni vállalkozói kivét) helyett a 176-os jogcímet kell használni.


Az 58-as bevallást az átalányadózó egyéni vállalkozó esetén is elkészíti a program a havi számfejtési adatok alapján.